HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag gehonoreerd kan worden en of er een omgevingsvergunning kan worden verleend.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen gelden voor uw locatie. U kunt de plannen ook inzien bij de gemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld bestemmingsplannen, exploitatieplan, een de provinciale verordening of een voorbereidingsbesluit.

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

De gemeente legt voor elk gebied een bestemmingsplan vast. Hierin staat voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied de bestemming ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan kan het zijn dat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
  • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
  • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie