HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Figulus Welzijn

Figulus biedt met haar lokale steunpunt hulp aan mantelzorgers. Dat kan gaan om sociaal/emotionele ondersteuning, hulp bij praktische zaken of regeltaken, of om de inzet van een getrainde vrijwilliger om de zorg even over te nemen. Meer informatie over ondersteuning aan mantelzorgers en activiteiten van Figulus.
U kunt ook direct contact opnemen met mantelzorgconsulent Helene den Breeker, via mail: h.denbreeker@figulus-welzijn.nl of telefoonnummers: 0543 47 39 93 (Aalten) of 0315 65 52 82 (Dinxperlo).

GGNet

Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking kunnen daarnaast ondersteuning krijgen van GGNet. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van GGNet.

Maak als mantelzorger tijdig gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden. Als een mantelzorger tijdig voldoende ondersteuning om zich heen verzamelt, kan overbelasting worden voorkomen! 
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022

    Raadpleeg hier het besluit 2022.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie