HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Mantelzorgers uit de gemeente Aalten kunnen gebruik maken van de volgende professionele ondersteuningsmogelijkheden:

VIT-hulp bij mantelzorg

VIT-hulp bij mantelzorg biedt met haar regionale en lokale Steunpunten hulp aan mantelzorgers. Het belangrijkste werkveld van de VIT is het ondersteunen van de mantelzorgers. Dat kan gaan om hulp bij praktische zaken of regeltaken, of om de inzet van een professionele vrijwilliger om de zorg even over te nemen. Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, Hofstraat  8 in Aalten.  Iedere vrijdagmorgen van 11.00 – 12.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom, de mantelzorg-consulent, op afspraak aanwezig. Meer informatie over alle activiteiten van VIT leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl. U kunt ook bellen met VIT-hulp bij mantelzorg op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur op telefoonnummer (0544) 82 00 00.

GGNet

Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking kunnen daarnaast ondersteuning krijgen van GGNet. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van GGNet vindt u op http://www.ggnet.nl/.

Maak als mantelzorger tijdig gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden. Als een mantelzorger tijdig voldoende ondersteuning om zich heen verzamelt, kan overbelasting worden voorkomen! 
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

    Raadpleeg hier het besluit.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie