HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Ontplofbare oorlogresten, controleren gebied

Ontplofbare oorlogresten, controleren gebied

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hoe te handelen met risico’s door bommen uit WO ll in de gemeente Aalten.

Gemeente Aalten wil u informeren over de risico’s van ontplofbare oorlogsresten in de bodem in het grondgebied van de gemeente Aalten. En hoe u zelf kunt controleren of een gebied waar u wilt gaan graven, al dan niet verdacht is op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Hiervoor heeft de gemeente al een gemeentebreed vooronderzoek uit laten voeren door adviesbureau AVG. In dit rapport van AVG, met kenmerk 1962203-VO-02, worden de oorlogshandelingen in de gemeente Aalten beschreven. U kunt de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om te beoordelen of er risico’s zijn voor geplande grondwerkzaamheden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De oorlogshandelingen zijn als feiten met een risicocontour in een kaart opgenomen.

digitale kaart

In deze kaart ziet u een groen navigatiescherm. Hier kunt u op adres zoeken. U kunt nu zien of uw locatie in een verdacht gebied ligt of niet.

Locatie is verdacht:

Als de locatie in een gekleurde contour ligt en u in de verschillende tabbladen kunt lezen dat er in uw gebied risico’s zijn dat er ontplofbare oorlogsresten (afwerpmunitie, raketten et cetera) aanwezig zijn.

Locatie is niet verdacht:

Ligt uw locatie niet in een gekleurd gebied en krijgt u bij het aanklikken van de locatie op de kaart alleen het onderstaande menu, dan ligt uw locatie in een onverdacht gebied en hoeft u geen vervolgacties te ondernemen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als uit de digitale kaart blijkt dat uw locatie verdacht is op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten bent u als opdrachtgever in het kader van de Arbowet verplicht om nader onderzoek uit te voeren voordat u in de bodem gaat/laat graven.

Kijk voor meer informatie op de pagina Ontplofbare oorlogresten, onderzoek doen in verdacht gebied.

Kijk voor meer informatie op de pagina Ontplofbare oorlogresten, tegemoetkoming kosten onderzoek en ruiming.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie