HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Opgraven en herbegraven of cremeren

Opgraven en herbegraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan hebt u altijd toestemming nodig van de rechthebbende op het graf.

Behalve toestemming van de rechthebbende moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Herbegraven of alsnog cremeren

U kunt goede redenen hebben om een stoffelijk overschot te laten opgraven. Bijvoorbeeld als u het stoffelijk overschot van de overledene in een ander graf wilt herbegraven of wilt overbrengen naar een andere begraafplaats. Ook kunt u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Voor crematie binnen 1 jaar na begraving hebt u toestemming nodig van de officier van justitie van de plaats van opgraving.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet een schriftelijk verzoek indienen. In de regel dient een begrafenisondernemer de aanvraag voor herbegraven of alsnog cremeren in.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan een verzoek tot herbegraven of alsnog cremeren zijn kosten verbonden. Zie onder "lokale regelgeving" de Verordening lijkbezorgingsrechten.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

    Raadpleeg hier de verordening 2022.

  • Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Aalten 2014

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie