HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Parkeren van grote voertuigen

Parkeren van grote voertuigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6,00 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, ergens langdurig parkeren, dan is dat in de bebouwde kom niet toegestaan. Voertuigen met deze afmetingen mogen wel geparkeerd worden op het industrieterrein in Aalten en Dinxperlo. Informeer bij de gemeente of ontheffing mogelijk is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6,00 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare ruimte, dan wel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

De hierboven genoemde verboden gelden niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

Deze bepaling heeft tot doel het tegengaan van ontsieren van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van het ontstaan van parkeerexcessen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Aalten.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • Uw naam en adres.
  • De reden van de ontheffing.
  • Kenteken van het voertuig
  • Een omschrijving of een afbeelding van de locatie.
  • De periode waarover u ontheffing aanvraagt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij de gemeente kunt u ontheffing vragen van het verbod. De gemeente verleent een dergelijke ontheffing slechts onder zeer bijzondere omstandigheden. Als voorwaarden gelden onder andere dat eventuele herstelkosten van bestrating voor rekening komen van de aanvrager en dat het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed.

Vraag de ontheffing zes weken van te voren aan.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief (2021) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 44,30.

Het tarief (2022) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 45,40.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor parkeerontheffing.

Aanvraag parkeerontheffing

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie