HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Planschade

Planschade

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, middels het daarvoor bestemde (door het college vastgestelde) aanvraagformulier planschadevergoeding (zie onderdeel 'Formulieren'). Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen, maakt een goede beoordeling van uw verzoek mogelijk. Het is niet nodig uw verzoek in eerste instantie al te voorzien van een taxatierapport.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier planschadevergoeding (zie onderdeel 'Formulieren').
 2. Burgemeester en wethouders zullen pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd of het besluit tot vrijstelling niet meer aan de orde is.
 3. De gemeente heeft een procedureregeling planschadevergoeding vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college op uw verzoek moet beslissen (zie onderdeel 'Lokale regelgeving').
 4. Uw verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.
 5. Deze adviseur neemt contact met u op om u in de gelegenheid te stellen uw visie te geven over de aanvraag om vergoeding van planschade. Dit mag naar keuze mondeling of schriftelijk.
 6. De adviseur stelt een conceptadvies op.
 7. U wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken schriftelijk op het conceptadvies te reageren.
 8. Vervolgens brengt de adviseur een definitief advies uit op basis waarvan burgemeester en wethouders een besluit nemen op uw aanvraag.
 9. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
 10. Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
 11. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 500, dit bedrag wordt teruggestort indien op het verzoek geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Procedureverordening planschadevergoeding Aalten 2008

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie