HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Privacyrechten uitoefenen

Privacyrechten uitoefenen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u bij ons een product aanvraagt zoals bijvoorbeeld een paspoort, omgevingsvergunning of gebruik maakt van een rolstoel.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en we behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze nodig zijn en bewaren ze ook niet langer dan nodig is tenzij de wet dit voorschrijft.

Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en op te vragen, (waar mogelijk) te verwijderen of te laten corrigeren. Dit kunt u regelen bij het tabblad Direct regelen.

Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?

Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage.

De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

Klacht melden / suggestie doorgeven

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw privacy omgaan of u hierover een suggestie heeft, dan kunt u uw melden bij het tabblad Direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Legitimeren

U moet zich wel legitimeren als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten verwijderen of opvragen. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op, onze medewerkers helpen u hier graag mee.

Digitaal verzoek

U kunt met DigiD (is uw legitimatie) inloggen  en uw verzoek digitaal indienen. Kijk hiervoor bij 'Direct regelen'.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U mag binnen vier weken antwoord van ons verwachten. We kunnen deze termijn indien nodig verlengen, maar streven er naar u binnen vier weken te beantwoorden. Als wij nog vragen hebben over uw verzoek, nemen wij contact met u op.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan een verzoek zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor privacyzaken.

Verzoek tot correctie en/of aanvulling persoonsgegevens

Verzoek tot inzage persoonsgegevens

Klacht of suggestie m.b.t privacy

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Bekijk dan de privacypagina op deze website.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie