HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Ramp of crisis

Ramp of crisis

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Is er toch direct gevaar door een ramp of noodsituatie? Dan krijgt u een waarschuwing door de sirene. En hebt u NL-Alert op uw mobiel ingesteld? Dan krijgt u ook daarop een signaal. Blijf zo rustig mogelijk. Ga naar binnen, sluit deuren en ramen. En zet radio of tv aan op de regionale zender.

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wees voorbereid

We leven in een veilig land. Toch is het goed om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat ook u zich goed voorbereidt, hoe klein de kans ook is. En dat kan vaak al heel eenvoudig. Kijk op de website van de VNOG om te zien hoe u zich kunt voorbereiden.

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Laat mensen die bij u aanbellen schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.
 • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.
 • Kijk op www.crisis.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp.

Als u uw huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardentehuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.

Wat moet ik niet doen als de sirene gaat?

 • Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.
 • Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.

Voor een aantal risicovolle bedrijven zijn rampbestrijdingsplannen opgesteld. Het rampbestrijdingsplan is een gebruiksklaar plan, dat kan worden toegepast voor elke ramp of zwaar ongeval waarvan de plaats, aard en / of gevolgen voorzienbaar zijn. Volgens de wet Rampen en Zware Ongevallen dienen voor de zogenoemde BRZO-bedrijven (BRZO Besluit Risico´s Zware Ongevallen) in het kader van het Besluit Rampen en Zware Ongevallen rampbestrijdingsplannen worden opgesteld.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

De overheid informeert u via NL-alert over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie