HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning onderdeel bouwen aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

 • de reclame niet past in de omgeving;
 • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
 • de reclame weggebruikers stoort;
 • de reclame de weg beschadigt;
 • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen;
 • hoe groot de reclame is;
 • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen in de vorm van sandwichborden, bijvoorbeeld ten behoeve van een evenement, een goed doel, onderwijs, cultuur en kunst, kan aangevraagd worden op basis van de Algemene Plaatselijk Verordening.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2022

  Raadpleeg hier de verordening 2022.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Klik op onderstaande link "Omgevingsvergunning" voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en het Omgevingsloket online.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie