HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Regeling pensioengerechtigden

Regeling pensioengerechtigden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u als gepensioneerde drie jaar of langer moet rondkomen van een laag inkomen (tot 110% van het sociaal minimum), kunt u één keer per jaar een bedrag ontvangen van de gemeente. De gemeente bepaalt de hoogte van de toeslag, welke u vrij kunt besteden.

Toeslagen per jaar:

Alleenstaanden €200

Echtparen en samenwonenden €400

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de Regeling pensioengerechtigden zijn er enkele voorwaarden gesteld:

  • Op het moment van aanvragen hebt u de pensioengerechtigde leeftijd en woont u in de gemeente Aalten.
  • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen van minder  dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm gehad. De gemeente controleert dit inkomen  aan de hand van uw inkomensgegevens.
  • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:
      - alleenstaande €6.225,--
      - echtpaar/samenwonenden €12.450,-- 
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Lever het ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende bewijsstukken in bij het Gemeentekantoor, Hofstraat 8, 7121 DM in Aalten.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een toeslag in het kader van de regeling pensioengerechtigden. 

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie