HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Wilt u aansluiting op het rioolstelsel, dan  is deze aansluiting alleen voor de afvoer van het vuile water  ook wel DWA (Droog Weer Afvoer ) genoemd. Regenwater HWA (Hemel Water Afvoer) wordt op eigen terrein geborgen en/of afgevoerd via het oppervlak naar openbaar terrein, hiervoor zijn richtlijnen . U kunt ook een tijdelijke rioolaansluiting aanvragen voor bijvoorbeeld het lozen van bronneringswater of een aansluiting voor een bouwkeet.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag om aansluiting op het gemeenteriool moet een schets overgelegd worden waarop de situatie staat aangegeven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Algemeen

Zowel burgers als bedrijven kunnen een aansluiting op het gemeenteriool aanvragen. Deze aanvraag kan schriftelijk, maar ook online ingediend worden. De afhandeling is in beide gevallen identiek.  

Aansluiting aanvragen

Wilt u de aanvraag meteen online afhandelen? Bij het onderdeel 'Direct regelen' kunt u het e-formulier openen dat u invult en meteen online kunt versturen. Een pdf-formulier dat u schriftelijk invult en opstuurt naar de gemeente, vindt u hiernaast. Geef in uw aanvraag aan om hoeveel aansluitingen het gaat.

Procedure

Ontvangst

De binnengekomen aanvraag wordt geregistreerd en de indiener krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven welk team de aanvraag in behandeling neemt en de termijn waarbinnen de aanvraag wordt afgehandeld.  

Afhandeling

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 6 weken een besluit op het verzoek. Dit besluit behelst een rioolovereenkomst waarin voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen. Tegen dit besluit is eventueel bezwaar mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief (2021) voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een standaard rioolaansluiting binnen de bebouwde kom van een eigendom op het gemeenteriool bedraagt € 446,80 tot en met een diameter van 160 mm. Voor alle overige aansluitingen worden de werkelijk gemaakte kosten bij de aanvrager in rekening gebracht.

Het tarief (2022) voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een standaard rioolaansluiting binnen de bebouwde kom van een eigendom op het gemeenteriool bedraagt € 457,95 tot en met een diameter van 160 mm. Voor alle overige aansluitingen worden de werkelijk gemaakte kosten bij de aanvrager in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor aansluiting op het gemeenteriool of tijdelijke aansluiting op riolering voor bronneringswater.

Aansluiting op het gemeenteriool

Tijdelijke aansluiting op riolering voor bronneringswater

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie