HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet een tegemoetkoming in de schoolkosten. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u nodig:

  • Uw DigiD
  • Gegevens van uw school en opleiding
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij de DUO.

Als u op een particuliere school zit, kunt u bij de school informeren wat de mogelijkheden zijn.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie