HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Sponsoring, aanvragen bijdrage

Sponsoring, aanvragen bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met sponsoring willen we de organisatoren van een evenement een hart onder de riem steken. Wij verwachten als tegenprestatie van de organisatie van een gesponsord evenement dat ons logo en of naam in de communicatie rondom het evenement wordt gebruikt. Ook is het beschikbaar stellen van (toegang)kaarten een voorbeeld van een tegenprestatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Organiseert u een evenement of een gebeurtenis in de gemeente Aalten dat voor publiek toegankelijk is, is dit evenement gericht op een relatief groot publiek en draagt het bij aan verbetering van de identiteit van de gemeente Aalten, dan kunt een aanvraag indienen voor een sponsorbijdrage. Het sponsorbedrag is € 250 per jaar per evenement. Wij stellen jaarlijks € 3.000 beschikbaar. De aanvragen worden beoordeeld op basis van 'wie het eerst komt'en 'óp is op!'. Wij maken met u afspraken over de manier waarop u ons logo of onze naam in de communicatie rondom uw evenement gaat inzetten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor een sponsorbijdrage kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt het aanvraagformulier hiervoor downloaden. Als u wilt sturen wij u het formulier ook graag toe. Belt u dan met een van onze medewerkers van het team KCC/ Communicatie (0543) 49 33 33.

U moet het formulier ingevuld en ondertekend, zes weken voor de datum van het evenement indienen. U kunt het sturen naar:

Gemeente Aalten
t.a.v. team KCC / Communicatie
Postbus 119
7120 AC  Aalten

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen zes weken na de aanvraag ontvangt u het besluit op uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

In 2013 hebben we sponsorbeleid ingevoerd. Hiermee willen we organisatoren van evenementen een hart onder de riem steken. Na een jaar hebben we de uitvoering van het beleid onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van het beleid. 

Aangepast beleid

Het beleid is op de volgende punten aangepast. Niet voor sponsoring komen in aanmerking:

  • jubileumvieringen en/of jubileumuitgaven van verenigingen etc. Een jubileum kan men aan zien komen, hiervoor kan gereserveerd worden.
  • verzoeken met een te algemeen karakter zoals paasvuren, Sinterklaasoptochten en kerstmarkten.
  • verzoeken die hoofdzakelijk gericht zijn op het inzamelen voor goede doelen. Er worden in de gemeente Aalten steeds meer goede-doelenacties georganiseerd. Sponsoring is niet bedoeld om goede-doelenacties te ondersteunen.
U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie