HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Terras plaatsen

Terras plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor het houden van een terras of uitstalling is in beginsel geen ontheffing nodig, wanneer u aan de algemene eisen voldoet, zoals deze in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) worden genoemd. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het houden van een terras of een uitstalling gelden algemene regels op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en lokaal beleid.

De algemene regels voor terrassen zijn, dat:

 • met betrekking tot de ligging en het onderhoud aan het terras door de exploitant de nodige zorgvuldigheid wordt betracht;
 • het terras niet ontsierend is voor het straatbeeld;
 • het terras geen gevaar of overmatige hinder oplevert voor de omgeving;
 • het terras wordt ingericht aansluitend aan het pand waarin het horecabedrijf wordt geëxploiteerd;
 • op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, het terras niet op de rijbaan wordt geplaatst en op het trottoir tussen het terras en de rijbaan een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,5 meter resteert ten behoeve van voetgangers, invaliden- en kinderwagens;
 • op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter resteert ten behoeve van hulpdiensten.

De algemene regels voor uitstallingen zijn:

 • een strook van 1,2 m dient in principe vrij te blijven voor het voetgangersverkeer; ter oriëntatie voor blinden en slechtzienden wordt deze strook per straat volgens een logische loopstrook zonder veel bochten gesitueerd op een plek nabij de voorgevels van de winkels;
 • de tijden gedurende welke het plaatsen van voorwerpen zal zijn toegestaan, zal worden gekoppeld aan de "bedrijfstijden";
 • de grootte van de uitstallingsplaats is afhankelijk van de openbare ruimte die aanwezig is voor het betreffende pand;
 • de uitstallingen mogen de breedte van de voorgevel van het pand niet overschrijden;
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wanneer u niet voldoet aan de algemene regels, heeft u een ontheffing nodig. Neem u hiervoor contact op met de gemeente. Dit geldt ook voor wanneer u extra terrasruimte wenst op gemeentelijke grond.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2021:

Voor het gebruik van gemeentegrond wordt een huurovereenkomst gemaakt, waaraan kosten verbonden zijn.

Deze kosten bedragen € 25,-//jaar in het toeristisch gebied/centrum. Daarbuiten kost een terras € 15,-/m²/jaar.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie