HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

In onderling overleg met het betreffende schoolbestuur wordt per geval de gang van zaken besproken en een plan van aanpak opgesteld.

U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u de vergoeding wilt
  • wat u met het geld gaat doen
  • de grootte en het soort huisvesting
  • een schatting van de kosten
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Onderwijshuisvesting gemeente Aalten 2021

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie