HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Inschrijving vanuit het buitenland kan alleen op afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op met Burgerzaken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Burgerzaken beoordeelt de (buitenlandse) documenten die worden overgelegd. Bij rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden in het buitenland kan worden verzocht om gelegaliseerde en in de Nederlandse taal gestelde geboorte- huwelijks- of echtscheidingsakten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Ministerie van buitenlandse zaken. Als u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit en geen onderdaan van de Europese Unie dan moet u bij de aangifte van vestiging aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u een verzoek heeft ingediend voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inschrijving vanuit het buitenland kan alleen op afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op met Burgerzaken.

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie