HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
 • bouwwerken plaatst,
 • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen via gemeente@aalten.nl inclusief de benodigde informatie.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief (2021) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 44,30.

Het tarief (2022) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 45,40.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie