HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verkeersonveilige situatie melden

Verkeersonveilige situatie melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Dit kunt u online regelen via tabblad Direct regelen.

Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

Uw aanvraag moet passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde verkeers- en vervoerbeleid met de daarbij behorende categoriseringsindeling.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen van een verkeersonveilige situatie.

Melden verkeersonveilige situatie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie