HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verzorging pleegkind melden

Verzorging pleegkind melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, meldt u dit bij de gemeente. Dit geldt ook voor instellingen die een pleegkind verzorgen en opvoeden.

Gaat u voor een pleegkind zorgen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente kijkt welke hulp en zorg het beste is voor het kind.
  • Als dit pleegzorg is en u bent nog geen officiële pleegouder, wordt er gekeken of u geschikt bent als pleegouder. Dit doet een pleegzorgorganisatie.
  • De pleegzorgorganisatie vraagt voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
  • Als u pleegouder mag worden van het kind, kunt u een vergoeding krijgen. Ook krijgt u ondersteuning door de pleegzorgorganisatie.

Meer informatie over pleegouder worden, vindt u op de site van de Raad voor de Kinderbescherming.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet hiervan aangifte doen.  Doe dit binnen één week. De melding doet u bij de gemeente waar het pleegkind verblijft.

  • U meldt dat u een pleegkind verzorgt bij de gemeente waar u woont.
  • U doet dit binnen 1 week.
  • Als uw pleegkind vertrekt of overlijdt, meldt u dit ook bij de gemeente.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie