HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Meestal kan uw familie of een thuiszorgorganisatie u helpen bij uw huishouden en persoonlijke verzorging waardoor u thuis kunt blijven wonen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een plaats in een verzorgingshuis krijgen. U hebt een indicatie (toestemming) nodig als u naar een verpleeghuis of verzorgingshuis wilt. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig hebt en of u deze krijgt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Heeft u verpleging nodig of hulp bij uw persoonlijke verzorging en ontvangt u die zorg thuis? Per 1 januari 2015 valt die zorg veelal onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoe u voor deze zorg in aanmerking komt.

Voor vragen betreffende ondersteuning, bijvoorbeeld bij het op orde houden van uw huishouden, kunt u terecht bij het Zorgloket van de gemeente. 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
 • burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het CIZ kunt u bekijken of u een indicatie moet hebben voor de zorg die u nodig hebt. U kunt de indicatie zelf aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook laten doen door een professionele zorgverlener. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling of de huisarts. Bij spoed doet een arts altijd de aanvraag.

Weet u niet waar u moet zijn voor een indicatie voor de zorg of ondersteuning die u nodig heeft? Of wilt u een melding doen bij de gemeente? Neemt u dan contact op met het Zorgloket.

Bereikbaarheid Zorgloket

Telefonisch
(0543) 49 33 33
maandag, woensdag en donderdag van 8.30 – 17.00 uur
dinsdag van 8.30 – 19.00 uur
vrijdag van 8.30 – 16.00 uur

E-mail
gemeente@aalten.nl

Bezoek
Klant Contact Centrum
Hofstraat 8, Aalten
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
dinsdag van 8.30 – 19.00 uur

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Indicatie van het CIZ:

U krijgt binnen 6 weken bericht of u de indicatie krijgt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het stellen van de indicatie kost niets. Afhankelijk van de soort zorg die u krijgt, kan er wel een eigen bijdrage per 4 weken in rekening worden gebracht.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het aanvraagformulier voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis vindt u op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

Wilt u bij de gemeente een melding doen voor ondersteuning, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.
De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor Cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland Doetinchem. Tel.0314-34 42 24.

Maar ook bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten) Tel.0543-47 39 93

Meer informatie: neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten 0543-49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie