HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan 2 meter.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kijkt in het bestemmingsplan of u in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen mag plaatsen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle bestemmingsplannen vinden en bekijken. Als er niets in het bestemmingsplan staat, dan meldt u uw plannen bij de gemeente.

Geef daarbij de volgende informatie:

  • waar u het voorwerp gaat plaatsen;
  • hoe groot het voorwerp is;
  • waarom u het wilt plaatsen;
  • wanneer u het voorwerp wilt plaatsen en voor hoelang.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Bouwverordening gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Verordening leges 2020

    Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

De formulieren voor zowel burgers als ondernemers kunt u vinden op het omgevingsloket-online.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie