HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Aalten heeft  voor alle vrijwilligers in de Gemeente Aalten de VNG Vrijwilligersverzekering ( in samenwerking met verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer) afgesloten. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald (een vergoeding binnen de fiscale maxima is toegestaan) werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.’ Dat betekent dat iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente verzekerd is, ongeacht zijn leeftijd en het aantal uren dat men bezig is met het vrijwilligerswerk. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten.

Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis, maar ze zijn wel meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen-en persoonlijke eigendommenverzekering. Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als "Vrijwilligers van de toekomst". Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.

Het verzekeringspakket

Het verzekeringspakket bestaat uit:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers en Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Niet alle risico's gedekt

Niet alle risico’s zijn verzekerd met de vrijwilligersverzekering. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet direct te maken hebben met vrijwilligerswerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid voor het gebouw (dakpan die op het hoofd van een voorbijganger valt) of een bezoeker die van een defecte barkruk valt. Een ander voorbeeld is de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor het vaste personeel (ook de vrijwilligers die een hogere vergoeding krijgen dan het fiscale drempelbedrag). Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade aan derden toebrengt kan de vereniging daar ook aansprakelijk voor worden gesteld. Een eigen aansprakelijkheidsverzekering dus is altijd goed om te hebben.

Secundaire dekking

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen verzekeringen van de vrijwilliger of die van de instelling waarvoor de vrijwilliger activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Vrijwilligerswerk buiten de gemeentegrens

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit de gemeente Aalten is dus altijd verzekerd.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Bent u in de gemeente Aalten actief als vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd!

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Alle vrijwilligers en organisaties in de gemeente Aalten zijn automatisch verzekerd. De inwoners van de gemeente Aalten zijn verzekerd op het moment dat zij vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligers(organisaties) kunnen kosteloos gebruik maken van de vrijwilligersverzekering.

Voor inhoudelijke vragen over de verzekering, kunt u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Procedure schade indienen door vrijwilliger

 1. U controleert eerst of u de schade kunt melden bij uw eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.
  1. Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.
  2. Kan dat niet? Dan meldt u de schade bij de gemeente via het schadeaangifteformulier.
 2. De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.
   
 3. De schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schademelding in behandeling. Wijst deze af of regelt de schade met de benadeelde. Na de melding neemt de schadebehandelaar (bij vragen) rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie. Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.
   
 4. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:
 • de vrijwilliger die de schade gemeld heeft;
 • de gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering heeft afgesloten en de schade op die verzekering is afgehandeld.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een schadeformulier invullen bij Centraal Beheer.

Schadeformulier Centraal Beheer

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie