HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Vuurwerk verkopen

Vuurwerk verkopen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt in de gemeente Aalten geen vergunning nodig om vuurwerk te mogen verkopen aan particulieren. Wel gelden er regels voor het opslaan en de verkoop van consumentenvuurwerk. Als bedrijf moet u vuurwerk opslaan in een speciale opslagruimte en volgens strenge veiligheidsregels. U moet, op grond van het Vuurwerkbesluit, ten minste 4 weken van te voren een melding milieubeheer, bij de gemeente indienen. Dit kunt u doen u via omgevingsloket.nl.

Wanneer de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk meer dan 10.000 kilo bedraagt dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland.       

De gemeente of provincie controleert of u het vuurwerk veilig hebt opgeslagen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

 • U hebt geen verkoopvergunning nodig van de gemeente. Wel moet de gemeente, of de provincie, goedkeuring geven aan een juiste opslag van vuurwerk. Hiervoor gelden strenge veiligheidsvoorschriften.  
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

Eisen aan de opslag en verkoopruimte

De ruimten waar u het vuurwerk opslaat en verkoopt, moeten voldoen aan strenge eisen, waaronder:

 • bepaalde loopafstand tussen het vuurwerk en de aanwezige brandslangen;
 • minimaal 5 meter afstand tot licht-ontvlambare stoffen en drukhouders;
 • er moet een veiligheidssymbool zichtbaar zijn;
 • roken en open vuur zijn verboden in het gebouw;
 • de ruimten zijn op de begane grond.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef in uw melding de volgende informatie:

 • omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen
 • hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie