HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Woning splitsen

Woning splitsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u als huiseigenaar uw woning splitsen en een pand ombouwen tot meerdere woningen? Informeer of het bestemmingsplan dit toelaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als het bestemmingsplan woningsplitsing toestaat dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de planologische procedure die gevolgd zal moeten worden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Een belangrijke voorwaarde voor woningsplitsing is dat de belangen van in de omgeving aanwezige functies en waarden niet in onevenredige mate worden geschaad. Informeer hiernaar bij de gemeente, voordat u uw plannen gedetailleerd uitwerkt.

 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie