HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Woning uit de woonruimtevoorraad halen

Woning uit de woonruimtevoorraad halen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als huiseigenaar kunt u uw woning uit de woonruimtevoorraad laten halen. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. U kunt dit bijvoorbeeld doen, omdat:

 • u een woning als kantoor wilt gebruiken;
 • u twee woningen wilt samenvoegen;
 • u een woning wilt slopen;
 • u een woning wilt gebruiken voor kamerverhuur.

Wilt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad? In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat voor het veranderende gebruik een omgevingsvergunning nodig is. Ook kan het zijn dat u het gewijzigde gebruik van een pand / verblijfsobject moet melden in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team BOR (Bestuur Openbare Ruimten) (0543) 49 33 33

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Bijvoorbeeld:

 • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor.
 • U wilt 2 woningen samenvoegen.
 • U wilt een woning slopen.
 • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

Onttrekking met vergunning

Ook hebt u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor) of het samenvoegen van een woning.

 

 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Gegevens over de situatie nu:

 • huur- of koopprijs
 • aantal kamers
 • woonoppervlak
 • woonlaag
 • staat van onderhoud

Gegevens over de situatie als u de woning anders wilt gebruiken:

 • nieuwe gebruik van de woning
 • bouwtekening/omgevingsvergunning
 • voorstel tot compensatie

Gegevens over de situatie als u twee woningen wilt samenvoegen:

 • nieuwe huur- of koopprijs
 • naam van de nieuwe bewoner
 • aantal nieuwe bewoners
 • schriftelijke toestemming van de huurder
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt dit aan bij de gemeente. Geef altijd naam en adres van de eigenaar van de woning. Soms moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u ook aan de woning gaat bouwen of verbouwen. U kunt dit tegelijk aanvragen.

Gegevens meesturen bij de aanvraag

Gegevens over situatie nu:

 • aantal kamers
 • woonoppervlak
 • woonlaag
 • staat van onderhoud

Gegevens over situatie als u de woning anders gaat gebruiken:

 • nieuwe gebruik van de woning
 • bouwtekening/omgevingsvergunning
 • voorstel tot compensatie

Wijst de gemeente uw aanvraag af, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook andere personen die een belang hebben bij de onttrekking, kunnen bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u hieronder vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening leges 2020

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het  aanvraagformulier, dat zowel door burgers als bedrijven gebruikt kan worden, kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie