HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene voorziening. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • aanpassingen in uw woning
 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
 • een vergoeding voor verhuizen

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen:

 • verbeteren van toegangspaden
 • aanbrengen van hellingbanen
 • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent)
 • verbreden van deuren
 • automatische deuropeners plaatsen
 • drempels verwijderen
 • toiletstoel/douchestoel plaatsen
 • traplift installeren
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Ondervindt u daar in het dagelijks leven problemen bij? Heeft u hulp of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat u zonder hulp niet thuis kunt blijven wonen? Dan kunt u een beroep doen op de gemeente voor hulp en ondersteuning op maat.

Melding

U meldt bij het Zorgloket van de gemeente welk probleem u heeft en dat u hulp nodig heeft om dat op te lossen. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer traplopen en dus niet meer naar mijn slaapkamer/badkamer'. U kunt ook het formulier 'Melding maatschappelijke ondersteuning (Wmo)' invullen.

Onderzoek van de gemeente: het keukentafelgesprek

Na uw melding maakt een consulent van het Zorgloket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Meestal komt de consulent bij u thuis om de situatie te bespreken. We noemen dit gesprek daarom ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Bij dit gesprek mag u mensen uitnodigen die mee kunnen denken. Dit kan een familielid, mantelzorger of belangenbehartiger zijn. Of iemand anders die voor u belangrijk is.

Tijdens het keukentafelgesprek bespreekt de consulent uw probleem met u. Samen kijkt u welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Wat kunt u zelf nog, eventueel met hulp uit uw omgeving? Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Aan het eind van het gesprek maakt u samen afspraken. Dat kan gaan over zaken die u zelf gaat regelen, maar ook over wat de gemeente kan betekenen als u een aanvraag wilt doen. Die afspraken worden vastgelegd.

Voorziening aanvragen

Is in het gesprek duidelijk geworden dat uw probleem alleen (of deels) met een voorziening van de gemeente kan worden opgelost? Dan kunt u de aanvraag voor die voorziening direct doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u een melding heeft gedaan een onderzoek doen. Dat onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, ook wel ‘keukentafelgesprek’. Na dit gesprek weet u meestal meteen wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Als u na het onderzoek individuele hulp van de gemeente aanvraagt, dan moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen.

Als de gemeente er langer dan 6 weken over doet om het onderzoek af te ronden, dan mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek is afgerond.

 • Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor alle Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) wordt een vaste eigen bijdrage gevraagd. Dit noemen we het abonnementstarief. Dit abonnementstarief (per huishouden) wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier het besluit.

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie