HOME  |  Inwoners  |  Zorgloket: zorg, opvoedondersteuning, jeugdhulp en werkbegeleiding

Zorgloket: zorg, opvoedondersteuning, jeugdhulp en werkbegeleiding

 • Zorg en ondersteuning

  man en vrouw

  Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Ondervindt u daar in uw dagelijks leven problemen bij? Heeft u hulp of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat u zonder hulp niet thuis kunt blijven wonen? Dan kunt u een beroep doen op de gemeente voor hulp en ondersteuning. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Ga hier naar alle informatie over maatschappelijke ondersteuning (Wmo) >>

 • Opvoedondersteuning en jeugdhulp

  ouders met twee kinderen

  Ieder kind moet zich veilig kunnen ontwikkelen en zijn of haar talenten kunnen ontplooien. Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding van uw kind(eren)? Heeft u voor uw kind begeleiding of zorg nodig? U kunt zowel voor de kleinere vragen rond opgroeien en opvoeden als alle vormen van jeugdhulp bij de gemeente terecht.

  Ga hier naar alle informatie over opvoedondersteuning >>

  Ga hier naar alle informatie over jeugdhulp >>

 • Werk en inkomen

  mensen in tuin

  Iedereen die kán werken, moet daarvoor de kans krijgen. Redt u het zonder hulp niet zelfstandig op de arbeidsmarkt? Dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit staat in de nieuwe Participatiewet. De bijstand, de Wajong (voor jong arbeidsgehandicapten) en de regels voor de sociale werkvoorziening zijn samengevoegd in deze Participatiewet.

  Ga hier naar alle informatie over ondersteuning bij werk en inkomen .>>

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie