Update dinsdag 14 maart

Hekken geplaatst

Om de speelplaats volledig ontoegankelijk te maken zijn vrijdag 10 maart bouwhekken geplaatst.

Onderzoek asbeststukjes

Voor vervolgacties en gezondheidsrisico’s is het belangrijk te weten om welke soort asbest het gaat. Daarom hebben wij de gevonden asbeststukjes laten analyseren. Uit dat onderzoek blijkt dat het gaat om:

  • Hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. De vezels zijn daardoor stevig met elkaar verbonden en kunnen moeilijk vrijkomen, mits het materiaal niet is beschadigd. 
  • Witte asbest, met gekrulde vezel. Dit is de minst gevaarlijke vorm, al blijft asbest altijd gevaarlijk.

Het bekendste voorbeeld van hechtgebonden witte asbest zijn de golfplaten die in de bouw werden toegepast, bijvoorbeeld als dak op schuurtjes.

Bodemonderzoek

Milieutechniek Rouwmaat start op maandag 27 maart met het bodemonderzoek. Hiervoor worden sleuven over de gehele speelplaats gegraven. Het bodemonderzoek duurt een of twee dagen.

Gemeente laat bodemonderzoek doen

Maandag 6 maart zijn in de grond van speelterrein De Miggelt in Aalten stukjes asbest aangetroffen. De gemeente is geïnformeerd en heeft direct het terrein afgesloten met afzetlint.

Het speelterrein bestaat uit een gedeelte met speelzand, met een glijbaan en een wiptoestel, en een gedeelte met groen. De asbestdeeltjes zijn gevonden door twee kinderen. Zij waren aan het graven in het zand en troffen in een laag onder het speelzand de stukjes asbest aan.

Wethouder Erik Groters: “De woningen op De Miggelt zijn midden jaren tachtig gebouwd. Daarvoor was dit nog weiland, dus de vondst van asbest op deze plek is niet direct te verklaren. Juist een speelterrein moet veilig zijn, dus we nemen direct maatregelen om dat zeker te stellen.”

Het speelterrein is inmiddels met afzetlint afgesloten, het is nu niet meer toegankelijk voor spelende kinderen. Ook is opdracht gegeven aan Milieutechniek Rouwmaat om hier bodemonderzoek uit te voeren. Bij het bodemonderzoek worden sleuven gegraven.
Wethouder Groters: “Zo kan worden vastgesteld of dit een toevallige en eenmalige vondst was, of dat er meer aan de hand is. Pas als we dat weten, weten we ook of en welke vervolgstappen we moeten zetten.”

Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de vondst en de vervolgmaatregelen.