Wat is het?

Iedereen moet zich aan de milieuregels(externe link) houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Milieuklachten over bedrijven meldt u niet bij de gemeente maar bij de provincie. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) behandelt in de meeste gevallen de milieuklachten die veroorzaakt worden door bedrijven in de gemeente. Om meldingen door te geven en te registreren maakt de ODA gebruik van het klachtenloket van de provincie.

Wat moet ik doen?

Milieuvervuiling of overlast veroorzaakt door een bedrijf kunt u op de volgende manier melden:Online webformulier: melding via klachtenloket(externe link)e-mail: provincieloket@gelderland.nltelefonisch: (026) 359 99 99

Als het niet over een bedrijf gaat:

e-mail: gemeente@aalten.nl

telefonisch: (0453) 49 33 33

Hoe lang duurt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu in zijn grondgebied. Dit doen toezichthouders. Deze werken voor de gemeente of voor een omgevingsdienst. Die toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
 • geven informatie;
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken en
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Als die medewerking niet gegeven wordt kan de toezichthouder de politie om hulp vragen.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA(externe link)) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Extra informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een boete geven.

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken
 • een waarschuwing geven
 • een regeling treffen waarbij de dader betaalt
 • iets in beslag nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

Schadevergoeding

 • U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.
 • Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

Heeft u gevonden wat u zocht?