Het college van de gemeente Aalten stelt de gemeenteraad voor een miljoen euro beschikbaar te stellen om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Ondernemers kunnen uit die pot tegen een lage rente geld lenen om hun winkel, kantoor, pand met zakelijke bestemming of agrarische bedrijfsbebouwing te verduurzamen.

Het minimaal te lenen bedrag is 5.000 euro, tot een maximum van 100.000 euro. Het rentepercentage is 1,6%. Bij leningen tot een bedrag van 50.000 euro vergoedt de gemeente Aalten bovendien de afsluitkosten van 1.500 euro.

Voor MKB-vastgoed

De lening is bedoeld voor het MKB. Hieronder vallen middelgrote, kleine en micro-ondernemingen. Dit zijn de ondernemingen met minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet tot 50 miljoen (of een jaarlijks balanstotaal tot 43 miljoen). In de gemeente Aalten zijn dit 2.885 bedrijven (CBS 2022). De lening is beschikbaar voor eigenaren (ook particuliere) en huurders van alle vastgoed met een zakelijke bestemming.

Energieneutraliteit en lastenverlichting

Investeringen om zakelijk vastgoed te verduurzamen dragen bij aan de energieneutraliteits-opgave uit het Akkoord van Groenlo, waar ook gemeente Aalten zich aan gecommitteerd heeft. En ze dragen bij aan lastenverlichting voor de ondernemers, erg nodig in deze tijd. Daarom kunnen alle duurzaamheidsmaatregelen aan zakelijk vastgoed die aansluiten bij het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid, met de lening worden gefinancierd.

Samenwerking

De regeling is in samenwerking met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) uitgewerkt. Energieloket Achterhoek krijgt een rol in de aanvraagprocedure, waarbij de financiële toets wordt gedaan door SVn. En bij het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem kunnen ondernemers terecht voor hulp bij vragen over deze en andere regelingen voor ondernemers.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 25 april 2023 een besluit over het voorstel.