De Commissie Cultureel Erfgoed is op zoek naar een nieuw burgerlid, die de commissie kan versterken. Graag vertellen we u daarom meer over het werk van de commissie en de rol van het burgerlid. Burgemeester en wethouders nodigen belangstellenden uit te reageren naar de functie van burgerlid van de Commissie Cultureel Erfgoed. Dus, bent u na het lezen enthousiast geworden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wat doet de Commissie Cultureel Erfgoed?

De gemeentelijke Commissie Cultureel Erfgoed adviseert het college van burgemeester en wethouders over diverse aangelegenheden op het gebied van het cultureel erfgoed. Ze beoordeelt aanvragen en voorstellen inzake aanwijzing, herbestemming, verduurzaming, sloop en het afvoeren van panden van de gemeentelijke monumentenlijst. De commissie adviseert verder over rijksmonumenten, karakteristieke panden, beschermde stads- en dorpsgezichten, beleidsmatige zaken en projecten op het gebied van het cultureel erfgoed in onze gemeente. Ook geeft de commissie advies op het gebied van straatnaamgeving.

Vacature burgerlid

Op 9 februari 2023 wordt een aantal nieuwe leden geïnstalleerd in de adviescommissie. Naast deze drie nieuwe leden, willen wij ook graag een opvolger voor het burgerlid in de commissie benoemen.

In de Commissie Cultureel Erfgoed zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd: het Gelders Genootschap, Erfgoedvereniging Heemschut, Vereniging Bredevoorts Belang, Stichting Historisch Dinxperlo (voorheen Bewaar ’t Olde), de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW. Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuw burgerlid. Dit burgerlid is inwoner van de gemeente Aalten en wordt aangesteld om het geluid van de burger in te brengen in de commissie. 

Wat vragen we?

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze affiniteit heeft met het Cultureel Erfgoed in zijn algemeenheid. Op basis van de huidige samenstelling en aanwezige kennis in de commissie, vragen we van het burgerlid betrokkenheid en ervaring met het Sociaal Domein, waaronder inclusie.  

Vergaderingen en vergoeding

De gemeentelijke Commissie Cultureel Erfgoed vergadert vijfmaal per jaar of zoveel meer of minder dan nodig is en heeft een zittingsperiode van vier jaar. Als vergoeding hiervoor wordt de BiZa norm aangehouden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de vergoeding bedraagt ruim € 90,-- per vergadering. Dit bedrag wordt aan het einde van het jaar uitgekeerd.

Kennismakingsgesprek

De kennismakingsgesprekken voor de rol van burgerlid zijn gepland op maandagmiddag 6 februari 2023.

Informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u terecht bij Ingrid Oonk, Projectleider Duurzaamheid & Erfgoed, tel. (0543) 49 33 33, of via gemeente@aalten.nl.

Stuur ons een bericht

U kunt tot uiterlijk drie weken na verschijning van deze advertentie, schriftelijk uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken via gemeente@aalten.nl.  Uw reactie kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘Burgerlid Commissie Cultureel Erfgoed’.