HOME  |  Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De gemeente Aalten streeft naar een toegankelijke website voor iedereen en volgt de landelijke richtlijnen voor toegankelijkheid. Deze richtlijnen maken de website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.aalten.nl. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10 februari 2021.

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Aalten kunt u vinden op www.aalten.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Register van toegankelijkheidsverklaringen

Het toegankelijkheidslabel van www.aalten.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen hebben (onderdelen van ) onze website getoetst op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij daar waar mogelijk op.
  • Automatisch toetsen: wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle voor publicatie: onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren gaan een training volgen over het toegankelijk maken van documenten.
  • Plan van aanpak pdf-documenten: onze redacteuren stellen een plan van aanpak op over het toegankelijk krijgen van pdf-documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het meldingsformulier of bekijk hier onze contactgegevens. Om uw melding beter te kunnen beoordelen vragen we aan te geven welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser u gebruikt  en of u hulpmiddelen zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Melding toegankelijkheidsprobleem website