Op 4 november is bij een pluimveebedrijf in Rees (Dld) vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een ernstige vorm van vogelgriep (hoog pathogeen). Omdat dit bedrijf dicht bij de Duits-Nederlandse grens is gelegen heeft het ministerie van LNV een beschermings- en bewakingszone (10 km-zone) ingesteld die deels ook in de gemeente Aalten ligt. Binnen de 10 km-zone geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht. In het gebied is het onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden ook landelijke maatregelen. Bedrijven moeten pluimvee ophokken. Mensen mogen bedrijven of plekken met risicovogels niet bezoeken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Het is verboden om wedstrijden of tentoonstellingen te houden met pluimvee, watervogels en loopvogels. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog altijd van kracht.

Voor wie geldt de ophok- en afschermplicht?

De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Er geldt een afschermplicht voor particulieren die hoenderachtigen/kippen en (sier)watervogels en loopvogels houden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor risicovogels in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen. Ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Wilt u meer weten over hoe u uw vogels op de beste manier afschermt? Op de website van de NVWA(externe link) is meer informatie te vinden. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Documenten

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen voorkomt. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoog pathogene vogelgriep. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen (laag pathogene vogelgriep). 

Landelijke maatregelen

Sinds 5 oktober 2022 gelden algemene landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen(externe link). Er geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders.

Afschermplicht hobbyhouders sinds 5 oktober 2022

Bent u hobbyhouder? Dan geldt sinds 5 oktober 2022 een afschermplicht. Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. U vindt hier een filmpje(externe link) waarop voorbeelden van goed afschermen te zien zijn.

Ik heb dode (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Hebt u:

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)(externe link)
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 – 54 63 188
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(externe link).

Wat zijn de risico's van vogelgriep bij mensen?

Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Bent u in aanraking geweest met zieke dieren en hebt u toch klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden vogelgriep(externe link)