HOME  |  Inwoners  |  Melding woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

Constateert u zwerfvuil of ongedierte of mankeert er iets aan de onderhoudstoestand van trottoirs en straten, straatmeubilair (zoals banken en fietsrekken), verkeers- en straatnaamborden, speelvoorzieningen, riolering of openbaar groen? Laat het ons weten!

Met dit e-formulier kunt u uw opmerkingen direct doorgeven.

Meldpunt milieuklachten bedrijven

Milieuklachten over bedrijven meldt u niet bij de gemeente maar bij de provincie.

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) behandelt in de meeste gevallen de milieuklachten die veroorzaakt worden door bedrijven in de gemeente. Om meldingen door te geven en te registreren maakt de ODA gebruik van het klachtenloket van de provincie.

U kunt uw melding op de volgende manieren doorgeven:

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie