HOME  |  Inwoners  |  Melding woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

Constateert u zwerfvuil of ongedierte of mankeert er iets aan de onderhoudstoestand van trottoirs en straten, straatmeubilair (zoals banken en fietsrekken), straatverlichting, verkeers- en straatnaamborden, speelvoorzieningen, riolering of openbaar groen? Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor woon- en leefomgeving.

Melding woon- en leefomgeving

Kijkt u voor overige meldingen op meldingen en klachten.

Meldpunt milieuklachten bedrijven

Milieuklachten over bedrijven meldt u niet bij de gemeente maar bij de provincie.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie