Contact opnemen

Telefoon (0543) 49 33 33

  • maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
    (dinsdag tot 19.00 uur)
  • vrijdag van 8.30 - 16.00 uur

Maak een afspraak

Openingstijden

Alleen op afspraak

  • maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
    (dinsdag tot 19.00 uur)
  • vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Servicedienst Hulpmiddelen

Telefoon hulpmiddelen (0543) 49 33 40

Servicedienst Hulpmiddelen, voor vragen over het onderhoud of reparatie van hulpmiddelen (7 dagen per week bereikbaar). Buiten kantooruren verhelpt de Servicedienst alleen klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Calamiteiten buiten openingstijden

Telefoon calamiteiten (0543) 49 31 00

Bij een calamiteit waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden, kunt u buiten kantooruren naar het calamiteitennummer bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Is er geen direct gevaar? Doe dan online een melding. Ook kunt u tijdens openingstijden bellen met (0543) 49 33 33.

Storingen aan het riool

Telefoon storing riool (0543) 49 33 46

Crisis

Crisis

Spoed en crisissituaties

112

Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties belt u 112.

Geen spoed wel hulp nodig

Is er geen spoed, maar is er wel snel hulp nodig. Afhankelijk van de situatie, belt u met:

De politie bij u in de buurt

(0900) 88 44

Milieucalamiteit melden bij de provincie

(026) 359 99 99

Spoedeisende huisartsenzorg

  • Huisartsenpost Oost-Achterhoek Winterswijk (0900)  500 90 00 ('s avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar)
  • Huisartsenpost Oude IJssel Doetinchem (0314)  32 98 88 ('s avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar)

Jeugdhulp: directe hulp bij crisissituaties

Spoedeisende zorg: (0900)  995 55 99 (dag en nacht bereikbaar)

Melden vermoedelijke kindermishandeling of huiselijk geweld

Veilig Thuis: (0800) 20 00 (dag en nacht bereikbaar)

Melden verward gedrag

Advies- en meldpunt verward gedrag: (088) 933 55 00 (bereikbaar tussen 08:30 en 23:00 uur)

Zelfmoordpreventie

Voor vragen of zorgen rondom zelfdoding: (0900) 01 13 (24 uur per dag bereikbaar)