Wat is het?

Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

 • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek)
 • een woonhuis of bedrijf
 • een buurt of wijk
 • bouwvergunningen/-tekeningen
 • de gemeente zelf

Hoe werkt het?

Als archieven 20 jaar oud zijn, moeten gemeenten deze overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Dit is geregeld in de Archiefwet. Voor de gemeente Aalten is dat het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. De overgebrachte archieven van de (voormalige) gemeenten Aalten en Dinxperlo zijn in de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in te zien. Nog niet alle archieven zijn conform de in de Archiefwet genoemde termijn overgebracht. Het is daarom raadzaam om eerst de website van het Erfgoedcentrum te raadplegen: www.ecal.nu. Wanneer u in het menu: "Direct naar toegangen" kiest voor "inventarissen", kunt u meteen al filteren op een categorie, bijvoorbeeld "algemeen bestuur en politiek".

Behalve archieven van de lokale overheid, beheert het Erfgoedcentrum ook archieven van particuliere organisaties als bedrijven, scholen, kerken enzovoort.

Inzien en opvragen bouwvergunningen/-tekeningen

De gemeente heeft het bouwvergunningenarchief tot en met 2010, met ingang van 24 januari 2024, overgebracht naar de archiefbewaarplaats bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, Doetinchem.

Dit betreft de bouwvergunningen

 • Voormalige gemeente Aalten: 1906-2004
 • Voormalige gemeente Dinxperlo: 1930-2004
 • Gemeente Aalten: 2005-2010 (t/m oktober)

Inzien verleende bouwvergunningen/-tekeningen  of opvragen van een kopie

De volledige inventaris van de bouwvergunningen is gepubliceerd op de website van het Erfgoedcentrum (www.ecal.nu).

Bouwvergunningen/ bouwtekeningen/-vergunningen zijn rechtstreeks bij het Erfgoedcentrum op te vragen.

Bij de aanvraag van een bouwvergunning of -tekening wordt verzocht om duidelijk te vermelden wat u precies zoekt:

 • Adresgegevens perceel
 • Omschrijving van de tekening (schuur, woning, constructie, etc).
 • Uw contactgegevens

De kosten voor naspeuringen en eventueel scannen van bouwtekeningen worden door het Erfgoedcentrum bij u in rekening gebracht.

Contactgegevens en openingstijden Erfgoedcentrum

Openingstijden

U kunt het archief zonder voorafgaande afspraak raadplegen op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Bezoekadres

Gebouw 't Brewinc
IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem
Telefoon (0314) 78 70 78
E-mail info@ecal.nu

Website: www.ecal.nu

Postadres

Postbus 686
7000 AR Doetinchem

Extra informatie

Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief of een Regionaal Historisch Centrum (RHC) in uw provincie.

Stamboomonderzoek

De gemeente bewaart alleen informatie uit registraties van de gemeente zelf. Daarom kan het zijn dat u informatie voor stamboomonderzoek bij meerdere gemeenten moet zoeken. U kunt dit als volgt doen:

 • U gaat naar de gemeente waar u informatie van wilt. Moeten sommige gegevens worden opgezocht in het gemeentelijk archief? Dan kan de gemeente uw aanvraag doorsturen.
 • U kunt ook naar de Rijksarchiefdienst. Stuur dan een brief waarin u aangeeft welke informatie u zoekt.