Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is de gemeenteraad. Gemeente Aalten telt 21 gemeenteraadsleden, verdeeld over zeven politieke partijen. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De raad wordt bijgestaan door de griffier. Wilt u contact met de gemeenteraad dan kunt u een e-mail sturen naar gemeenteraad@aalten.nl