Het Raadsprogramma 2022-2026 is door het college van burgemeester en wethouders vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Op 31 januari 2023 is het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!, door de gemeenteraad vastgesteld.

De opbouw van het Uitvoeringsprogramma is gelijk aan het Raadsprogramma; met zes thema’s en een uitwerking in opdrachten per thema.

De thema’s

 1. Leefomgeving en Wonen
 2. Duurzaamheid en Klimaat
 3. Sociaal Domein
 4. Ondernemen en Economie
 5. Ontspanning en Vrije tijd
 6. Burgerparticipatie, Bestuur en Veiligheid

Bij ieder thema zijn meerdere opdrachten uitgewerkt, waarbij per opdracht is benoemd

 • wat we gaan doen;
 • welke prioriteit de opdracht heeft;
 • aan welke Global Goal(s) de opdracht raakt;
 • wat de financiële consequenties zijn (alleen als deze nog niet in een (meerjaren)begroting zijn opgenomen);
 • in welk tijdvak de opdracht wordt uitgevoerd.