College van B&W

in het bos staan naast elkaar Ted Kok Annemieke Gildhuis Erik Groters Joop Wikkerink Anton Stapelkamp en Hans te Lindert

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie.

Het college van B&W vergadert 1x per week. Tijdens deze vergaderingen worden besluiten genomen. Deze besluitenlijsten zijn openbaar.

Besluitenlijsten college B&W