De financiële stukken worden gecoördineerd en samengesteld door het team Informatiebeheer van de afdeling Bedrijfsvoering. De aanlevering gebeurt door de vakafdelingen. Het gaat dan om de voorstellen, analyses en toelichtingen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het team Informatiebeheer.

De provincie Gelderland verzamelt diverse financiële gegevens van de Gelderse gemeenten en presenteert deze op de website Financieel Toezicht Gemeenten. Via deze website kunt u de belangrijkste financiële indicatoren raadplegen in de databank. Daarnaast biedt deze site u publicaties en nieuws rondom het thema Financieel Toezicht.

De financiële stukken van de gemeente Aalten kunt u bekijken via de begrotingsapp.

Begrotingsapp financiële stukken