De gemeente Aalten wil een gezonde, veilige én schone leefomgeving bieden aan inwoners. We werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Dit bereiken we alleen door slimmer en zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen.

Afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen recyclen of hergebruiken voor het maken van nieuwe producten. Denk aan plastic, papier, glas, GFT en textiel. Door thuis deze grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden, blijft er uiteindelijk nog maar weinig écht restafval over en is er minder vervuiling van het milieu.

Huishoudelijk afval wordt in de gemeente Aalten ingezameld door ROVA. 

Voor restafval staat er in iedere wijk een ondergrondse container. Meer informatie vindt u bij ROVA.

Als u in een bovenwoning, appartement of flat woont, heeft u meestal gezamenlijke containers. Of er is speciaal voor pmd en papier een ondergrondse container. Daarvoor hebt u uw ROVA-pas nodig. De ROVA-pas hoort bij de woning.