Kinderburgemeester

Op woensdag 28 juni 2023 werd Marthen Huijbers uit zes kandidaten verkozen tot kinderburgemeester van de gemeente Aalten. De kinderburgemeester wordt benoemd voor een jaar. De kinderburgemeester woont, samen met burgemeester Stapelkamp, verschillende bijeenkomsten bij.

Heeft u, of heb jij, een vraag voor Marthen? Of wilt u hem uitnodigen voor een bijeenkomst of evenement? Stuur dan een e-mail naar: kinderburgemeester@aalten.nl.

Invulling Kinderraad

Lex Heideman, Stan de Slegte, Harmke Heideman, Roos Ansink, en Zoë Wensink vormen dit jaar samen met kersverse kinderburgemeester Marthen de naschoolse activiteitenraad (NAR). Onder leiding van jongerenwerkers Jolien Stronks en Michel Stronks van Figulus Welzijn denkt de NAR mee over sportieve en culturele naschoolse activiteiten voor kinderen van de basisscholen in de gemeente Aalten.

Voormalige kinderburgemeester

  • Timon Grevink (2022-2023)
  • Jurre Tadema (2021-2022)
  • Novin Mateman (2020-2021)
  • Rosanna Lohuis (2019-2020)