Hulp bij het huishouden

Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • hulp in het huishouden
  • een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

Hoe werkt het?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Ondervindt u daar in het dagelijks leven problemen bij? Heeft u hulp of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat u zonder hulp uw huis niet meer schoon kunt houden? Dan kunt u een beroep doen op de gemeente voor hulp en ondersteuning op maat.

Melding

U meldt bij het Zorgloket van de gemeente welk probleem u heeft en dat u hulp nodig heeft om dat op te lossen. Bijvoorbeeld: 'ik kan het zwaardere schoonmaakwerk niet meer zelf doen'. U kunt ook het formulier 'Melding maatschappelijke ondersteuning (Wmo)' invullen.

Onderzoek van de gemeente: het keukentafelgesprek

Na uw melding maakt een consulent van het Zorgloket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Meestal komt de consulent bij u thuis om de situatie te bespreken. We noemen dit gesprek daarom ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Bij dit gesprek mag u mensen uitnodigen die mee kunnen denken. Dit kan een familielid, mantelzorger of belangenbehartiger zijn. Of iemand anders die voor u belangrijk is.

Tijdens het keukentafelgesprek bespreekt de consulent uw probleem met u. Samen kijkt u welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Wat kunt u zelf nog, eventueel met hulp uit uw omgeving? Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dat kan gaan over zaken die u zelf gaat regelen, maar ook over wat de gemeente kan betekenen als u een aanvraag wilt doen. Die afspraken worden vastgelegd.

Voorziening aanvragen

Is in het gesprek duidelijk geworden dat uw probleem alleen (of deels) met een voorziening van de gemeente kan worden opgelost? Dan kunt u de aanvraag voor die voorziening direct doen.

Wat kost het?

Voor alle Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) wordt een vaste eigen bijdrage gevraagd. Dit noemen we het abonnementstarief. Dit abonnementstarief (per huishouden) wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en herindicatie Hulp in de huishouding (Wmo).

Melding voor maatschappelijke ondersteuning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.