Zorg en ondersteuning WMO

De Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze samenleving. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, wanneer dat alleen of met hulp van mensen in de omgeving niet (meer) lukt. Als u problemen ondervindt in uw dagelijks leven en hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u zich melden bij het Zorgloket.

Hoe krijgt u hulp?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Welke hulp u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is dus altijd maatwerk. U kunt hieronder  direct een online melding doen.
Melding voor maatschappelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij doen van de melding, dan kan een cliëntondersteuner u hierbij helpen.