Wij streven ernaar om een inclusieve gemeente te zijn. Een samenleving waarin echt iedereen kan meedoen. Aandacht vragen hiervoor is helaas nodig. Er zijn nog altijd mensen die om verschillende redenen worden buitengesloten. Dit kan zijn door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Maar ook door armoede, schulden, of omdat je niet goed kunt lezen of schrijven.

Een inclusieve samenleving bereik je niet zomaar

Een eerste stap is gezet met het opstellen van een ‘Startnota inclusie’. In de Startnota staan acties waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Dat doen we het liefst samen met inwoners die zelf ervaren hebben dat meedoen niet vanzelfsprekend is. En die ons met hun verhaal helpen andere inwoners daar bewust van te maken en die kunnen helpen een oplossing te vinden.