Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen, dan moet u eerst melding doen van uw voorgenomen huwelijk. Wij kiezen er niet voor om de melding voor het huwelijk online te laten doen. Wij willen graag met u de praktische zaken rondom het huwelijk bespreken als u de melding komt inleveren. Dit betekent dus dat u voor het doen van de melding van uw voorgenomen huwelijk een afspraak moet maken. 

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente Aalten kunt u voor het voltrekken van een huwelijk terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis in Aalten. 

Kosteloze huwelijken kunnen alleen op maandagochtend om 09.00 of om 09.30 uur plaatsvinden. De voltrekking vindt uitsluitend plaats in het bijzijn van de getuigen.

Ook kennen wij een huwelijk zonder ceremonie. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Hiervoor bedragen de kosten € 90,00.  Bij deze vorm van voltrekking mag u met een gezelschap van max. 8 personen (incl. getuigen) komen.

De kosteloze huwelijken en de huwelijken zonder ceremonie worden voltrokken in een vergaderkamer van de locatie Aalten, Hofstraat 8.

Locatie naar keuze

Het is mogelijk op een bijzondere locatie in de gemeente Aalten te trouwen. U kunt hierbij denken aan een speciale plek of een horecagelegenheid. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek een locatie aanwijzen als trouwlocatie.
Als u een locatie heeft gevonden dient u uiterlijk drie maanden van te voren een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Het college beoordeelt of op de betreffende locatie getrouwd kan worden. Houdt u hierbij rekening met extra kosten. Verderop bij het onderdeel 'formulieren' kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Trouwambtenaren van de Gemeente Aalten:

Zij stellen zich aan u voor: Even voorstellen.

Meebrengen eigen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

In de gemeente Aalten is het mogelijk om een 'eigen' ambtenaar burgerlijke stand het huwelijk te laten voltrekken. Deze ambtenaar wordt dan voor één dag benoemd. Deze te benoemen BABS moet dan wél in een andere gemeente werkzaam zijn in deze functie. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk 3 maanden vóór de huwelijksdatum zijn ingediend bij de gemeente Aalten.

Het formulier 'verzoek benoeming als BABS voor één dag' kunt u vinden onder 'formulieren'.

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Attentie!


Neem eerst contact op met de gemeente wanneer de bruid(egom) in het buitenland geboren is, buiten Nederland woont of gewoond heeft. Vaak moeten dan nog extra documenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, worden overlegd. De gemeente kan uitleggen welke aanvullende documenten nodig zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U belt met de gemeente om uw huwelijksdatum en -tijdstip vast te laten leggen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan en de benodigde Meldingsformulieren. Voor het inleveren van de meldingsformulieren moet u een afspraak maken.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2019

Het tarief is mede afhankelijk van de afschriften en uittreksels e.d. die u nodig heeft. De leges bedragen voor een huwelijk, op maandag t/m vrijdag gesloten tussen 09.00 en 16.00 uur in de trouwzaal in Aalten € 356,-. Bij een huwelijk, gesloten op een ander tijdstip of op een bijzondere locatie gelden andere tarieven. Informatie hierover kunt u krijgen bij het team Burgerzaken. Een trouwboekje kost € 25,00. Wij verzoeken u alle kosten  te betalen wanneer u bij ons bent voor het inleveren van de melding voorgenomen huwelijk (liefst per pin).

Op maandagmorgen om 09.00 en om 09.30 uur kunt u kosteloos trouwen. Ook kennen wij een huwelijk zonder ceremonie, dit kan op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren. Hiervoor bedragen de kosten € 90,00. Deze huwelijken worden voltrokken in een vergaderkamer op de locatie Hofstraat 8 te Aalten. Een trouwboekje kost u € 25,00. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Burgerzaken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Veel informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De gemeenschap van goederen is veranderd naar een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl of navragen bij een notaris. Ook als u twijfelt over uw keuze doet u er verstandig aan een notaris te raadplegen. U bent vrij in de keuze van een notaris (zie www.notaris.nl).

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Reglement burgerlijke stand 2016

  Raadpleeg hier het reglement.

 • Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2016

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie