Wat is het?

De gemeente wil sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten onder inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum stimuleren. Daarvoor is er de meedoenregeling.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag vergoeding meedoenregeling doen.

Aanvraag vergoeding meedoenregeling

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe lang duurt het?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en geen eigen vermogen boven de vastgestelde vermogensgrenzen heeft.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2024:

 • alleenstaande € 7.575,--
 • alleenstaande ouder € 15.150,--
 • gehuwden/samenwonenden € 15.150,--

Extra informatie

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Is uw inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten op sportief, sociaal, cultureel of educatief gebied.

U kunt dan denken aan:

 • contributies van sport-, jeugd- of jongerenverenigingen;
 • individuele sportactiviteiten;
 • contributies voor kindervakantieweken, buurtverenigingen, ouderen- of patiëntenverenigingen en amateuristische kunstbeoefening;
 • cursusgeld of eigen bijdragen voorhobby, educatie of (muziek)onderwijs;
 • abonnement zwembad, bibliotheek, musea, schouwburg, bioscoop, krant of tijdschriften;
 • telefoonkosten;
 • aanschaf of vervanging van identiteitsbewijzen;
 • abonnement internet en aanschaf of vervanging computer.

Maximale vergoeding per kalenderjaar

Inwonende kinderen tot 18 jaar: €200 per kind. Volwassenen: €150 per persoon

Lokale regelgeving

Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2024
Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2024
Nota Sociaal Domein 2021 (op te vragen bij de gemeente)