Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

Wat is het?

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Direct regelen

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online informatie opvragen bij de gemeente (WOO)

Informatieverzoek indienen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe lang duurt het?

De Wet open overheid heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het? 

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals:

 • organisatiegegevens,
 • raadsstukken en
 • collegebesluiten.

Deze zijn terug te vinden op de website.

Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Meer informatie over de Woo

Wilt u meer informatie over de Woo dan kunt u een mail sturen naar gemeente@aalten.nl of bel naar (0543) 49 33 33.