HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Aankoop van een graf

In de gemeente Aalten is het niet mogelijk het recht tot begraven van te voren te kopen maar worden de graven bij overlijden op volgorde uitgegeven. Dit is één van de zaken die een begrafenisondernemer voor u kan regelen.

Het graf komt op naam te staan van een nabestaande, deze persoon is o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Bij overlijden van de rechthebbende moet het graf dan ook overgeschreven worden op naam van een ander persoon. 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Zie de verordening Lijkbezorgingsrechten onder het kopje "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie