HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Toestemming voor begraven of cremeren

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen
 • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
 • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

Aankoop van een graf

In de gemeente Aalten is het niet mogelijk het recht tot begraven van te voren te kopen maar worden de graven bij overlijden op volgorde uitgegeven. Dit is één van de zaken die een begrafenisondernemer voor u kan regelen.

Het graf komt op naam te staan van een nabestaande, deze persoon is o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Bij overlijden van de rechthebbende moet het graf dan ook overgeschreven worden op naam van een ander persoon. 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Zie de verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 onder het kopje "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

 • toestemming vragen voor begraven of cremeren
 • aangifte doen van overlijden
 • zorgen voor een kist voor de begrafenis
 • zorgen voor een graf op een begraafplaats
 • zorgen voor een urn voor de crematie
 • uitstel vragen voor begrafenis of crematie
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Aalten 2014

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Nadere regels voor grafbedekkingen op gemeentelijke begraafplaatsen
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie