HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

 1. kosten voor bewindvoering
 2. advocaatkosten
 3. vervanging van noodzakelijk witgoed
 4. kosten voor zwemlessen (diploma A)

Het gaat hier niet om zorgkosten in verband met (langdurige) ziekte of een beperking. Die kunt u vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand zorgkosten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraagformulier en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand. Bij de berekening van de hoogte van de financiĆ«le ondersteuning spelen de volgende zaken een rol:

 •  de bijzondere kosten;
 •  uw inkomen;
 •  uw eigen vermogen (inclusief de waarde van een eigen woning).

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

 • Zijn de kosten noodzakelijk?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw verzekeraar?

Eigen bijdrage

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm dan wordt mogelijk maar een deel van de kosten vergoed. 

Structurele kosten

Als u voor langere tijd dezelfde kosten moet maken (bijvoorbeeld maandelijkse kosten bewindvoering), kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt. Het is verstandig vooraf te vragen of de kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor bijzondere bijstand.

Aanvraag bijzondere bijstand

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022

  Raadpleeg hier het besluit 2022.

 • Nota Sociaal Domein 2021

  Raadpleeg hier de nota.

 • Beleidsregels armoedebeleid gemeente Aalten 2022

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie